Pomiar natężenia ruchu na głównych ulicach handlowych jest istotnym narzędziem zapewniającym Urzędowi Miasta argumenty podczas negocjacji z Najemcami.

Dostarczamy informacje o potencjale wynajmu na danej ulicy, oferując możliwość zwiększenia obrotów w lokalu poprzez odpowiednie ich wykorzystanie.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą precyzyjnie wyznaczyć na mapie miasta najlepsze lokalizacje pod przyszłe lokale handlowe, ułatwiając tym samym gospodarowanie przestrzenią miejską.