Za cel, stawiamy sobie pomoc managerom i właścicielom w podniesieniu wartości Centrum Handlowego oraz podejmowaniu decyzji opartych na wiarygodnej informacji. Zamiast koncentrować się jedynie na zliczaniu klientów, nasz rozszerzony system integruje niemalże wszystkie istotne dane.

Dowiedz się

Gwarantujemy narzędzia pomagające w podejmowaniu odpowiednich decyzji odnośnie zarządzania, w czasie bliskim rzeczywistemu, w skutek czego można wprowadzić zmiany zapewniające wzrost wydajności. Wszystkie nasze systemy objęte są funkcją monitorowania serwerów oraz dodatkowym serwisem technicznym.