REVEAL Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Stworzenie długoterminowej strategii biznesowej dla firmy Reveal Polska Sp. z
o.o., w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi
konkurencyjnej firmy”.
Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju działalności gospodarczej firmy
Reveal Polska Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację usług firmy (Francja, Hiszpania,
Włochy, Austria, Czechy, Słowenia, Chorwacja) oraz spoza Unii Europejskiej (Kanada,
Turcja, Emiraty Arabskie).
W wyniku realizacji projektu oraz wdrożenia jego rezultatów (zapisów opracowanej
Strategii) nastąpi zwiększenie eksportu usług do łącznie do 7 krajów europejskich i 3
spoza Unii Europejskiej
Wartość projektu: 49 815,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 34 425,00 zł
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-
wnioskow/621-1-4-1-a-tworzenie-nowych-modeli-biznesowych-msp-konkurs-
horyzontalny-3.html?highlight=WyIxLjQuMSJd