1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej „RS Reports”, zwanej dalej
„Aplikacją”.
2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez REVEAL POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ulicy Cygana 4 (kod pocztowy:45-131 Opole), wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167834 w Sądzie
Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 7542744373, REGON
532397209, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Instalując Aplikację i zakładając Konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje
Regulaminy zamieszczone na stronie internetowej http://www.reveal.pl
4. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach,
przypisanych do innych Użytkowników.
5. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być
również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. położenia, dane urządzenia, typu
systemu operacyjnego.
6. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich
odczytania.
7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy
prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
9. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą
zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w
serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i
zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
10. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją
odinstaluj.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na stronie http://www.reveal.pl